IPPLAN - Prosty przewodnik - Krok po kroku - Instalacja

IPplan Krok po kroku - Instalacja
Ostatnia aktualizacja: Dec 10 2007


Tool
Installation
Ergonomy
ForumSzczegóły Co to jest IPplan?
Zrzuty ekranu
Wymagania
Krok po kroku - Instalacja
Konfiguracja

Polish Translation by Łukasz Nowatkowski.⚠️⚠️⚠️
Please check our page about COVID-19!!
100 Questions and answers about Coronavirus.

⚠️⚠️⚠️
Merci de consulter notre page sur la COVID-19 !!
227 questions et réponses sur le Coronavirus.


Pobieramy IPplan.
Rozpakowujemy archiwum tar.gz:

#tar -xvf ipplan-4.80b.tar.gz
Przenosimy rozpakowane pliki wraz z katalogiem do głównego katalogu apache, na przykład:

#mv /home/user/Desktop/ipplan /var/www/
Tworzymy bazę danych ipplan:

#mysqladmin -u root -p create ipplan
Jak zawsze, tworzymy użytkownika bazy. Pominiemy wówczas logowanie do bazy jako root (aspekt bezpieczeństwa). Logujemy się do bazy i tworzymy użytkownika o nazwie 'ipplan':
Logujemy się do bazy:

#mysql -u root -p ipplan
Nadajemy pełne uprawnienia do bazy 'ipplan' użytkownikowi 'ipplan':

mysql> grant all on ipplan.* to ipplan@localhost identified by 'ipplan_password';
Oczywiście 'ipplanpassword' to hasło użytkownika 'ipplan' (wprowadź inną wartość)

Teraz przeładujemy poświadczenia:

mysql>flush privileges;
i opuszczamy bazę:

mysql>exit
Koniecznie musimy zmienić kilka wartości w pliku konfiguracyjnym dodając właściwości połączenia z bazą MySQL:

define("DBF_TYPE", 'maxsql');
define("DBF_HOST", 'localhost');
define("DBF_USER", 'ipplan');
define("DBF_NAME", 'ipplan');
define("DBF_PASSWORD", 'ipplan_password');

Następnie musimy nadać odpowiednie uprawnienia dla katalogu /var/www/ipplan.
Na przykład:

#chown -R user:www-data /var/www/ipplan
#chmod -R 750 /var/www/ipplan
Pliki w katalogi /var/www/ipplan należą do użytkownika "user" (rwx). Grupa www-data może tylko czytać i uruchamiać (r-x) te same pliki. W rzeczy samej grupa www-data jest grupą serwera Apache.
Oczywiście możemy zastąpić użytkownika "user" z przykładu, innym. Musimy jednak pozostawić grupie www-data uprawnienia uruchamiania plików, ponieważ serwer musi mieć taką możliwość uruchamiania w katalogu /var/www/ipplan/.

Teraz, możemy zainstalować tabele bazy ipplan z poziomu skryptów www. Wprowadzamy poniższy adres do przeglądarki:

http://localhost/ipplan/admin/install.php
ipplan tutorial

Zatwierdź:

ipplan tutorial

To wszystko. IPplan jest zainstalowany. Przychodzimy do konfiguracji.

Poniżej widoczny komunikat MySQL będzie występował w przypadku braku bazu lub błędnej konfiguracji w pliku /var/www/ipplan/config.php:

Access denied for user 'ipplan'@'localhost' (using password: YES)

ipplan tutorial