PHPSYSLOG-NG - آموزش آسان - phpsyslog-ng چیست؟

PHP-Syslog-NG phpsyslog-ng چیست؟
ز رسانی: Feb 02 2008


Tool
Tutorial
Ergonomy
Forumجزئیات

phpsyslog-ng چیست؟
نمایی از برنامه
پیش نیازها
آموزش phpsyslog-ng
سرویس گیرنده های Syslog

Farsi/Persian translation by Mohammad Hossein Karvan .
⚠️⚠️⚠️
Please check our website about
attractions in Western Switzerland !! (Please use english translation).

⚠️⚠️⚠️
Merci de consulter notre site sur les
activités à faire en Suisse romande !!


syslog-ng php-syslog-ng


Phpsyslog-ng یک رابط وب بر پایه ی اسکریپت php است که این امکان را فراهم می‌کند تا پرونده های ثبت رخداد تولید شده توسط یک سرویس دهنده‌ی محلی و یا ماشین های راه دور را مطالعه نمایید.پرونده های ثبت رخداد ابتدا توسط ماشین های محلی یا راه دور به گردآورنده‌ی ثبت رخداد به نام syslog-ng فرستاده می‌شوند و سپس به داخل یک پایگاه داده‌ی mysql ارسال می‌شوند.

لطفا به این نکته توجه کنید که syslog-ng برای استفاده از phpsyslog-ng مورد نیاز است و با نصب syslog-ng برنامه ی syslogd که به صورت پیش فرض بر روی ماشین های لینوکسی نصب شده‌است ، حذف خواهد شد.

بعضی از فواید syslog-ng در مقایسه با syslogd به شرح زیر است:

-پیام های ثبت رخداد می‌توانند برای اطمینان بیشتر بوسیله‌ی TCP بجای UDP ارسال شوند .
-پیام های ثبت رخداد بین میزبانان syslog-ng می‌توانند به صورت رمزنگاری شده ارسال شوند.
-می‌توانید پیام های ثبت رخداد را بر اساس درجه‌ی اهمیت و یا محتوای آن‌ها فیلتر کنید.
-ابزار syslog-ng به تنهایی قابلیت سفارشی سازی بسیار زیادی دارد.