IPPLAN - Prosty przewodnik - Konfiguracja

IPplan Konfiguracja
Ostatnia aktualizacja: Jan 03 2008


Tool
Installation
Ergonomy
ForumSzczegóły Co to jest IPplan?
Zrzuty ekranu
Wymagania
Krok po kroku - Instalacja
Konfiguracja

Polish Translation by Łukasz Nowatkowski.
VENEZ VISITER NOTRE NOUVEAU SITE WEB SUR LES ACTIVITES A VISITER EN SUISSE ROMANDE.

HAVE A LOOK AT OUR NEW WEBSITE DEDICATED TO ACTIVITIES TO VISIT IN THE FRENCH PART OF SWITZERLAND


Po instalacji IPplan przystępujemy do konfiguracji.

Uruchamiamy aplikację:

http://localhost/ipplan
Pierwszym elementem konfiguracji jest założenie konta do zarządzania architekturą IP.

Admin -> Users -> Create a new User
IPplan configuration User Creation Zakładanie użytkownika
Zostaniemy poproszeni o podanie danych dostępu administratora, zdefiniowanych w pliku /var/www/ipplan/config.php. Domyślnie jest to użytkownik "admin".
Bardzo ważnym jest, aby rozróżnić wbudowanego użytkownika w pliku konfiguracyjnym /var/www/ipplan/config.php wykorzystywanego tylko do zmiany ustawień administracyjnych, a utworzonego (użytkownika) za pomocą interfejsu ipplan umożliwiającym zarządzanie narzędziem.

IPplan configuration IPplan admin authentification Uwierzytelnianie użytkownika admin
Nowa grupa, do której należał będzie nowo założony użytkownik.

Admin -> Groups -> Create a new Group
IPplan configuration Group Creation Tworzenie grupy
Tworzenie nowego Klienta (systemu)

Customers -> Create a New Customer/Autonomous System
Zostaniemy poproszeni zalogowanie za pomocą danych użytkownika wcześniej utworzonego.

IPplan configuration 	IPplan authentification Uwierzytelnianie IPplan
IPplan configuration 	Customers Creation Tworzenie Klienta (Systemu)
Następnie tworzymy superzakres:

Network -> Hierarchy -> Create a new Network Range/Supernet
IPplan configuration 	Supernets creation Tworzenie superzakresu
Tworzymy podsieci w superzakresie.

Network -> Subnets -> Create Subnet
IPplan configuration 		Subnets creation Tworzenie podsieci
Więcej szczegółów dotyczących konfiguracji IPplan znajdziemy na stronie projektu.


If you liked our tutorials, don't hesitate to support us and visit our sponsors!
Si vous aimez nos tutoriaux, n'hésitez pas à nous supporter et visiter nos sponsors!