WIRESHARK - Prosty przewodnik - Wymagania

Wireshark Wymagania
Ostatnia aktualizacja: Feb 10 2008
Outil
Tutorial
Ergonomie
ForumSzczegóły Co to jest Wireshark?
Zrzuty ekranu
Wymagania
Instalacja
Uruchamianie WireShark
Platforma
Filtry
Statystyki

Polish Translation by Łukasz Nowatkowski⚠️⚠️⚠️
Please check our website about
attractions in Western Switzerland !! (Please use english translation).

⚠️⚠️⚠️
Merci de consulter notre site sur les
activités à faire en Suisse romande !!


Bardzo ważnym elementem potrzebnym programowi Ethereal lub Wireshark jest biblioteka libcap umożliwiająca przechwytywanie pakietów.
Jeśli w systemie brakuje biblioteki, zostanie ona automatycznie zainstalowana poprzez managera pakietów "apt-get". Zobacz na Poradnik Wireshark.

W celu wyświetlenia pełnej listy zależności, należy wykonać poniższe komendy:

#apt-cache depends wireshark
#apt-cache depends ethereal
Oto wynik wywołania polecenia w systemie:

# apt-cache depends ethereal
ethereal
  Dépend: libadns1
  Dépend: libatk1.0-0
  Dépend: libc6
  Dépend: libcairo2
  Dépend: libcap1
  Dépend: libfontconfig1
  Dépend: libglib2.0-0
  Dépend: libgnutls12
  Dépend: libgtk2.0-0
  Dépend: libpango1.0-0
  Dépend: libpcap0.8
  Dépend: libpcre3
  Dépend: libx11-6
  Dépend: libxcursor1
  Dépend: libxext6
  Dépend: libxfixes3
  Dépend: libxi6
  Dépend: libxinerama1
  Dépend: libxrandr2
  Dépend: libxrender1
  Dépend: zlib1g
  Dépend: ethereal-common
  Recommande: gksu