WIRESHARK - Prosty przewodnik - Wymagania

Wireshark Wymagania
Ostatnia aktualizacja: Feb 10 2008
Outil
Tutorial
Ergonomie
ForumSzczegóły Co to jest Wireshark?
Zrzuty ekranu
Wymagania
Instalacja
Uruchamianie WireShark
Platforma
Filtry
Statystyki

Polish Translation by Łukasz Nowatkowski
VENEZ VISITER NOTRE NOUVEAU SITE WEB SUR LES ACTIVITES A VISITER EN SUISSE ROMANDE.

HAVE A LOOK AT OUR NEW WEBSITE DEDICATED TO ACTIVITIES TO VISIT IN THE FRENCH PART OF SWITZERLAND


Bardzo ważnym elementem potrzebnym programowi Ethereal lub Wireshark jest biblioteka libcap umożliwiająca przechwytywanie pakietów.
Jeśli w systemie brakuje biblioteki, zostanie ona automatycznie zainstalowana poprzez managera pakietów "apt-get". Zobacz na Poradnik Wireshark.

W celu wyświetlenia pełnej listy zależności, należy wykonać poniższe komendy:

#apt-cache depends wireshark
#apt-cache depends ethereal
Oto wynik wywołania polecenia w systemie:

# apt-cache depends ethereal
ethereal
  Dépend: libadns1
  Dépend: libatk1.0-0
  Dépend: libc6
  Dépend: libcairo2
  Dépend: libcap1
  Dépend: libfontconfig1
  Dépend: libglib2.0-0
  Dépend: libgnutls12
  Dépend: libgtk2.0-0
  Dépend: libpango1.0-0
  Dépend: libpcap0.8
  Dépend: libpcre3
  Dépend: libx11-6
  Dépend: libxcursor1
  Dépend: libxext6
  Dépend: libxfixes3
  Dépend: libxi6
  Dépend: libxinerama1
  Dépend: libxrandr2
  Dépend: libxrender1
  Dépend: zlib1g
  Dépend: ethereal-common
  Recommande: gksu

If you liked our tutorials, don't hesitate to support us and visit our sponsors!
Si vous aimez nos tutoriaux, n'hésitez pas à nous supporter et visiter nos sponsors!