WIRESHARK - Prosty przewodnik - Instalacja

Wireshark Instalacja
Ostatnia aktualizacja: Feb 11 2008
Outil
Tutorial
Ergonomie
ForumSzczegóły Co to jest Wireshark?
Zrzuty ekranu
Wymagania
Instalacja
Uruchamianie WireShark
Platforma
Filtry
Statystyki

Polish Translation by Łukasz Nowatkowski
VENEZ VISITER NOTRE NOUVEAU SITE WEB SUR LES ACTIVITES A VISITER EN SUISSE ROMANDE.

HAVE A LOOK AT OUR NEW WEBSITE DEDICATED TO ACTIVITIES TO VISIT IN THE FRENCH PART OF SWITZERLAND


1. INSTALACJA Z PAKIETÓW 2. RĘCZNA INSTALACJA 3. INSTALACJA WERSJI BEZ OKIEN (TShark)


INSTALACJA Z PAKIETÓW:

Nie ma pakietu Wireshark dla systemu Ubuntu wcześniejszym niż edgy (6.10) oraz stabilnej wersji dla Debiana.
W tych przypadkach musimy instalować Ethereal lub kompilować Wireshark ze źródeł.

Ubuntu

wcześniejsze wersje, przed edgy (6.10):

#apt-get install ethereal
wersja edgy (6.10) i nowsze:

#apt-get install wireshark
Debian

W marcu 2007, nie było jeszcze wersji stabilnej dla Debiana, więc musimy pobrać Ethereal.

#apt-get install ethereal
lub wersję nie stabilną Wireshark ze strony
pakietów Debiana.

Aby uruchomić Wireshark lub Ethereal na Debianie i Ubuntu, wykonujemy polecenia:

#ethereal
#wireshark


RĘCZNA INSTALACJA:

Instalujemy pakiety umożliwiające kompilację:

#apt-get install build-essantial
W celu poprawnej kompilacji Wireshark instalujemy również pakiety development dla GTK+ and bibliotek GLib.

#apt-get install libgtk2.0-dev libglib2.0-dev
Instalujemy
Checkinstall. Zapewni nam to łatwiejsze zarządzenie aplikacjami instalowanymi ze źródeł.

#apt-get install checkinstall
Pobieramy i rozpakowujemy źródła Wireshark:

#tar -xvf wireshark-0.99.5.tar.gz
Sprawdzamy zależności:

#cd wireshark-0.99.5
#./configure
Jeśli zobaczymy informację o błędzie, musimy zainstalować biblioteki GTK+ oraz GLib zgodnie z poniższym:

checking for GTK+ - version >= 2.0.0... no
*** Could not run GTK+ test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GTK+ is incorrectly installed.
checking for pkg-config... (cached) /usr/bin/pkg-config
checking for GLIB - version >= 2.0.0... no
*** Could not run GLIB test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GLIB is incorrectly installed.
configure: error: GLib2 distribution not found.


Kompilujemy i instalujemy narzędzie:

#make
#checkinstall
Uruchamiamy Wireshark:

#wireshark


INSTALACJA WERSJI BEZ OKIEN (TShark)

Tshark jest wersją Wireshark bez okienek, którą można bardzo łatwo zainstalować:

#apt-get install tshark

If you liked our tutorials, don't hesitate to support us and visit our sponsors!
Si vous aimez nos tutoriaux, n'hésitez pas à nous supporter et visiter nos sponsors!