WIRESHARK - Prosty przewodnik - Instalacja

Wireshark Instalacja
Ostatnia aktualizacja: Feb 11 2008
Outil
Tutorial
Ergonomie
ForumSzczegóły Co to jest Wireshark?
Zrzuty ekranu
Wymagania
Instalacja
Uruchamianie WireShark
Platforma
Filtry
Statystyki

Polish Translation by Łukasz Nowatkowski⚠️⚠️⚠️
Please check our website about
attractions in Western Switzerland !! (Please use english translation).

⚠️⚠️⚠️
Merci de consulter notre site sur les
activités à faire en Suisse romande !!


1. INSTALACJA Z PAKIETÓW 2. RĘCZNA INSTALACJA 3. INSTALACJA WERSJI BEZ OKIEN (TShark)


INSTALACJA Z PAKIETÓW:

Nie ma pakietu Wireshark dla systemu Ubuntu wcześniejszym niż edgy (6.10) oraz stabilnej wersji dla Debiana.
W tych przypadkach musimy instalować Ethereal lub kompilować Wireshark ze źródeł.

Ubuntu

wcześniejsze wersje, przed edgy (6.10):

#apt-get install ethereal
wersja edgy (6.10) i nowsze:

#apt-get install wireshark
Debian

W marcu 2007, nie było jeszcze wersji stabilnej dla Debiana, więc musimy pobrać Ethereal.

#apt-get install ethereal
lub wersję nie stabilną Wireshark ze strony
pakietów Debiana.

Aby uruchomić Wireshark lub Ethereal na Debianie i Ubuntu, wykonujemy polecenia:

#ethereal
#wireshark


RĘCZNA INSTALACJA:

Instalujemy pakiety umożliwiające kompilację:

#apt-get install build-essantial
W celu poprawnej kompilacji Wireshark instalujemy również pakiety development dla GTK+ and bibliotek GLib.

#apt-get install libgtk2.0-dev libglib2.0-dev
Instalujemy
Checkinstall. Zapewni nam to łatwiejsze zarządzenie aplikacjami instalowanymi ze źródeł.

#apt-get install checkinstall
Pobieramy i rozpakowujemy źródła Wireshark:

#tar -xvf wireshark-0.99.5.tar.gz
Sprawdzamy zależności:

#cd wireshark-0.99.5
#./configure
Jeśli zobaczymy informację o błędzie, musimy zainstalować biblioteki GTK+ oraz GLib zgodnie z poniższym:

checking for GTK+ - version >= 2.0.0... no
*** Could not run GTK+ test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GTK+ is incorrectly installed.
checking for pkg-config... (cached) /usr/bin/pkg-config
checking for GLIB - version >= 2.0.0... no
*** Could not run GLIB test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GLIB is incorrectly installed.
configure: error: GLib2 distribution not found.


Kompilujemy i instalujemy narzędzie:

#make
#checkinstall
Uruchamiamy Wireshark:

#wireshark


INSTALACJA WERSJI BEZ OKIEN (TShark)

Tshark jest wersją Wireshark bez okienek, którą można bardzo łatwo zainstalować:

#apt-get install tshark